Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.

Hướng dẫn thanh toán qua mã QR

Thanh toán qua mã QR là gì?

Thanh toán qua mã QR là phương thức thanh toán & nhận thanh toán hoàn toàn mới mà bạn có thể thực hiện thật nhanh chóng & dễ dàng từ điện thoại của mình. Sẽ không còn cảnh mò mẫm túi xách tìm tiền lẻ để thanh toán, hay trao thẻ ngân hàng cho người bán, hay xếp hàng dài tại ngân hàng hoặc trụ ATM chờ đến lượt gửi và rút tiền nữa. Giờ đây, bạn chỉ cần quét mã QR, thanh toán và đi.

Hotline

Get APP

Email
Hotline

Menu

QR code

Chia sẻ

Please sign in first.

Đăng nhập